Parkering i media

Utbildningar med start augusti och september!

27-28 augusti

17-18 september

Fortbildning offentligrättslig parkering

23-27 september

14-18
oktober

Grundutbildning offentligrättslig parkering

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna.

Möt Svepark i höst

18-20  
september

EPA – European Parking Association

Kongress och utställning i Malaga. Mer information och platsen där du köper din biljett på hittar du här:

www.europeanparking.eu

8-10
oktober

Elmia Nordic Future Transport Summit

www.elmia.se/nordicfuturetransportsummit

Elmia Nordic Transport Infrastructure

www.elmia.se/nordictransportinfrastructure

Höstens stora mötesplats för framtidens infrastruktur i Norden. Möt många utställare som arbetar med infrastruktur av olika slag både planering och utförande.

Svepark är samarbetspartner och kommer att finnas på plats i Jönköping som utställare och presentera parkering.

14-15 oktober

SKL  Trafik- och gatudagarna

Clarion hotell Ringvägen Stockholm.

Svepark medverkar som utställare

november

Framtidens betalningar

Grand hotell, Stockholm. 

Hur kommer framtidens betalningar att se ut?Stefan Ingves, Riksbankschef, är en av många medverkande på denna konferens som arrangeras av DI – Dagens Industri. Svepark är samarbetspartner.
Sveparks medlemmar och samarbetspartners erhåller rabatt på konferensen.

20-21 
november

Parkeringsdagarna, Stockholm

Svepark medverkar och pratar om parkering och betydelse av god planering den 20 november.

 

Aktuella remisser samt nya lagar och regler

2019-07-19

Vilka regler gäller för elscootrar?

Transportstyrelsen redovisar vad som gäller.

2019-07-19

Nya krav på byggnader när det gäller laddinfrastruktur

”Remiss från infrastrukturdepartementet.
Boverket har utarbetat förslag på riktlinjer för nya byggnader när det gäller laddinfrastruktur.

Infrastrukturdepartementet har skickat bif förslag på remiss och Svepark kommer att inlämna remissvar. Svar ska sändas till departementet senast 17 oktober 2019.”

2019-07-19

Ändring i förordningen om fordonsflytt

Näringsdepartementet har utarbetat förslag om förändringar i lagen om fordonsflytt ”översyn av lagstiftningen mot s.k fordonsmålvakter”. Nu har ändringen genomförts.

PARKERINGSNYTT

2019-05-17

I Ropsten, vid den stora infartsparkeringen, där den röda tunnelbanelinjen tar slut och Lidingöbanan tar vid har Stockholm Parkering byggt Sveriges första helautomatiska cykelgarage.
Dagen för invigningen, den 17 maj, bjöd på strålande sol. På plast fanns press, inbjudna gäster och nyfikna pendlare. Cykelsnurran invigdes av Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd och ordförande i Stockholm Parkering.
Cykelsnurran är ett pilotprojekt som kostat 1,2 miljoner att bygga. Ett initiativ som ska får fler att vilja börja cykelpendla när de vet att de har sin cykel parkerad tryggt och säkert. Läs mer

Ny medlem i Svepark

Örebro Parkering

Östersunds Kommun

Bollnäs Kommun

Ny samarbetspartner till Svepark

Svepark konferens 2019

Svepark konferens 22-24 maj 2019

Vinnare av Sveparks årspris 2019

Årets utställare

Svepark konferens 2019

Sveparks medlemmar och samarbetspartner