Information om Sveparks kurser

Utbildningar
Anmälan med namn görs på anmälningslänk i så god tid som möjligt före utbildningen.

Avbokningsregler:
Anmälan är bindande och återbetalas ej. Det går bra att skicka en kollega istället. Namnändring görs till louise.bill@svepark.se
Arrangören ansvarar inte för eventuella resekostnader eller andra kostnader som drabbar deltagaren vid avbokning.
I händelse av att arrangemanget ställs in, kommer alla registrerade deltagare att få full återbetalning av deltagaravgifter samt hotell som bokats via bokningssystemet.

FAKTURAADRESS anges i slutet av denna anmälan. Var noga med att ange korrekt adress och eventuella kostnadsställen. Om fel fakturaadress angetts och Svepark pga detta måste ställa ut en ny faktura debiteras en administrationskostnad om 200 kr exkl moms.

Faktura skickas efter genomförd anmälan (inom två veckor). Faktura skickas per post.
Vid färre än 8 deltagare, anmälda 3 veckor före utbildning genomförs inte utbildningen. Kurserna faktureras före utbildningen.
Anmälan gör på den länk ” Till Anmälan ” som finns efter varje kurs, har ni problem skicka anmälan till louise.bill@svepark.se

Kurserna startar alltid klockan 10.00 dag 1 och slutar senast 15.30 dag 2 eller sista dagen.
Kl 09.00 dag 1 serveras det smögås och kaffe/te.
I tvådagars kursen äter vi gemensam middag på restaurant första kvällen.
I den längre kursen äter vi gemensam middag på restaurant näst sista kvällen.

Kurserna genomförs av Fairdeal Group på uppdrag av Svepark och är förlagda till deras lokaler i Hammarby sjöstad, Virkesvägen 10 plan 4.
Hotellet som deltagarna bor på är Unity i Hammarby Sjöstad, ca 10 minuters promenad till kurslokalen. Frukost serveras på hotellet och middag intas på restaurang som meddelas på kursen. Den är också förlagd till Hammarby Sjöstad inom promenadavstånd från både kurslokal och hotell.

Alla priser är exklusive moms.