EPA kongress / mässa 12-14 september

Intertraffic 29 mar – 1 apr 2022

PARKERING FÖR HÅLLBARA STADSKÄRNOR

SKR har nyligen publicerat en skrift ”Parkering för hållbara stadskärnor” främst för små och medelstora kommuner.

SKR Parkering hållbara stadskärnor

P-vakter använder kroppskameror – ska förhindra hot och våld

Det blir allt vanligare att parkeringsvakter använder kroppskameror. I Malmö, Stockholm och Sigtuna används redan kamerorna.

Näst ut att nyttja den nya tekniken är p-vakterna i Uppsala.

Inslag TV4

Inslag P4 Uppland

Klimatdeklaration från 2022

 

 

 

Från 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken byggnaders klimatpåverkan i samband med nybyggnation.

En klimatdeklaration måste lämnas. Klimatdeklaration omfattar en stor mängd byggnader och där ingår parkeringsanläggningar. Parkeringsbranschen kan aktivt medverka till ett hållbart samhälle genom att bygga hållbart och sträva efter så låg nivå på klimatpåverkan som möjligt.

Parkering Malmö och LKP ( Lunds kommuns parkering AB) har under 2020 och 2021 tillsammans med en rad andra bedrivit ett arbete i samband med ny och tillbyggnation med att beräkna och uppnå så låg klimatpåverkan som möjligt. Deras arbete redovisades på Sveparks konferens i Helsingborg. Boverket har tagit fram en handbok för hur arbetet med klimatdeklarationer ska bedrivas.

Läs vidare här:

Klimatdeklaration

 

Parkering i media

2021-10-29

Foto: Kim Hall

”Parkeringsbranschen växer och ändå kommer parkeringen sist i stadsbyggnadsplaneringen”

Stordåhd Kommunikation publicerade fler artiklar av Kim Hall

Hållbart resande i fokus på Svepark

Parkeringshusen står inför en brytningstid

 

2021-10-29

Kim Hall var på Sveparks konferens i Helsingborg och intervjuade bland annat Sveparks samarbetspartner Ytskyddsakademien

Läs artikeln här

Kom och träffa Ytskyddsakademien på vårt seminarium 25 november på Waterfront Stockholm

2021-04-22

Lena Karlsson VD Svepark påtalar parkeringens viktiga roll i framtidens mobilitet i det senaste numret av tidningen Stadsbyggnad. Artikeln finns på sidan 20-21. Läs artikeln här

Aktuella remisser samt nya lagar och regler

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Totalt utfärdade P-anmärkningar 2020.

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar 2020.Redovisning månad för månad. Kommun för kommun.

2021-01-26

Rapport från Boverket 2020:18

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

2020-11-09

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

DS 2020:20

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister tar emot utredning om åtgärder mot användande av bilmålvakter. 
Publicerades 2 november 2020 regeringen.se 

Pressträff (ca 30 min) från 2 nov 2020

En film om Svepark

Spela videoklipp

Sveparks medlemmar och samarbetspartners