Parkeringsnytt

2021-06-10

Svepark på Besök

Svepark besöker Core World

Hammarby Sjöstad, Stockholm

2 juni 2021

Svepark besökte en parkeringsanläggning i Hammarby Sjöstad som är under renovering. Vår samarbetspartner Core har fått förtroendet att där lägga golvbeläggning på betongen.

Cores golvbeläggning består av mald sten och är miljövänlig. Det är fördel dels för de som arbetar med materialet men också självklart för anläggningen. Den stora fördelen är att det går snabbt. Ett av branschens problem vid beläggning av golv är att tiden för stillestånd blir lång och därmed kostsamt att ha anläggningen stängd. En olägenhet för våra kunder samt att intäktsbortfallet blir stort och därmed blir renovering en stor risk. Stilleståndstiden är mycket kort vid användandet av denna beläggning.

Det var mycket spännande och intressant att se hur enkelt det gick att lägga denna beläggning (sen förstår ju jag att det inte är så enkelt) och vi kunde också se att det började torka redan när vi var där.

2021-05-28

Rapport från Sveparks Årsmöte

Rapport från Sveparks Årsmöte 20 maj

Årsmöte genomfördes digitalt

Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt med genomgång av föregående år (verksamhetsberättelse se Pdf) och val av styrelse för kommande år.

Samma personer utgör också styrelse för Svepark Service AB Kiki Hall är sekreterare i styrelsen och adjungerad Lena Karlsson VD i Svepark Service AB deltar även i Sveparks styrelsearbete.

På årsmötet gjordes också en presentation av den statliga utredningen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling”, presentationen gjordes av Johan Edstav ordförande i utredingen samt Lena Dübeck sekreterare i utredningen.

Styrelsen tackar för förtroendet att även kommande år få leda Sveparks arbete med många nya spännande uppdrag på vår dagordning, Tveka inte att kontakta Lena Karlsson om det är några frågor eller funderingar som ni har.

Är ni inte medlem eller samarbetspartner är ni självklart välkomna att bli det.

Parkering i media

2021-04-22

Lena Karlsson VD Svepark påtalar parkeringens viktiga roll i framtidens mobilitet i det senaste numret av tidningen Stadsbyggnad. Artikeln finns på sidan 20-21. Läs artikeln här

2021-03-12

”De behöver anpassas till att besökarna i högre grad använder sig av bilpooler, lånecyklar och elsparkcyklar. Ombyggnaden blir ett sätt att uppmuntra andra alternativ än att bara parkera bilen i ett p-hus på traditionellt sätt”.

Den 5 mars 2021 publicerade Skånska dagbladet  en artikel, skriven av Elisabet Sandberg, om förslag på hur Malmös parkeringshus kan byggas om till mobilitetshus. Läs artikeln här

2021-03-07

Dom i Hovrätt kontrollavgift utfärdad när bilist stod i kö för att lösa biljett, kontrollavgiften undanröjdes i hovrätten

Dagens Juridik, dagstidning om juridik på nätet som normalt har mellan 75 000 och 100 000 unika läsare i veckan, skriver om domen i en artikel den 19 februari 2021. Läs artikeln här

Aktuella remisser samt nya lagar och regler

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Totalt utfärdade P-anmärkningar 2020.

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar 2020.Redovisning månad för månad. Kommun för kommun.

2021-01-26

Rapport från Boverket 2020:18

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

2020-11-09

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

DS 2020:20

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister tar emot utredning om åtgärder mot användande av bilmålvakter. 
Publicerades 2 november 2020 regeringen.se 

Pressträff (ca 30 min) från 2 nov 2020

En film om Svepark

Spela videoklipp

Sveparks medlemmar och samarbetspartner