Unik möjlighet att möta den svenska parkeringsbranschen

En branschrapport från Svepark:

Parkering i media

2020-07-20

Badgäster! Spotta inte på våra parkeringsvakter

Det är oacceptabelt att parkeringsvakter som arbetar för bättre framkomlighet nu spottas på och hotas med corona, skriver Lena Karlsson och Håkan Klementsson, representanter för parkerings- och ambulansverksamheter i Sverige. Läs mer

2020-04-20

Svepark skriver till Näringsministern - Parkeringsbranschen ska räknas som utsatt och få ta del av hyressubventioner.

Till Näringsminister Ibrahim Baylan

Förra veckan beslutade regeringen om att vissa utsatta branscher har möjlighet att få hyresreduktion som sedan hyresvärden kan söka bidrag för. Svepark, Branschorganisation för Parkering i Sverige, konstaterar att parkeringsbranschen inte finns med bland de så kallade utsatta branscherna. Läs mer

2020-04-07

Sveparks VD Lena Karlssons debattartikel ” Felaktigt att p-vakter arbetar på provision” i Svenska Dagbladet, finns att läsa här.

Parkeringsnytt

2020-06-02

Ny samarbetspartner till Svepark

Benson Pay Tech erbjuder konsulttjänster inom IT såsom projektledare, utredare & strateg, produktägare, PCI-DSS utbildare, Excel-expert. 
Är dina behov av hjälp inom biljettsystem, betaltjänster, IT-säkerhet eller mobilitet då har du hamnat rätt. Speciellt om det berör parkering och kollektivtrafik.

2020-06-02

Svepark Årsmöte 2020

En film om Svepark

Spela videoklipp

Aktuella remisser samt nya lagar och regler

2020-02-20

Rapport från Boverket 19:15

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.

2020-01-28

Statistik från Transportstyrelsen

Totalt utfärdade P-anmärkningar 2019.

2020-01-28

Statistik från Transportstyrelsen

Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar 2019.Redovisning månad för månad. Kommun för kommun.

Sveparks medlemmar och samarbetspartner

Underhållsarbete med newsfeed pågår. 

no 1 Parkering i media

no 2 Parkering i media