Föreläsare Svepark konferens 2021:

Parkeringsnytt

2021-09-28

Svepark rekommenderar 

Utställare Svepark konferens 2021:

Parkering i media

2021-04-22

Lena Karlsson VD Svepark påtalar parkeringens viktiga roll i framtidens mobilitet i det senaste numret av tidningen Stadsbyggnad. Artikeln finns på sidan 20-21. Läs artikeln här

2021-03-12

”De behöver anpassas till att besökarna i högre grad använder sig av bilpooler, lånecyklar och elsparkcyklar. Ombyggnaden blir ett sätt att uppmuntra andra alternativ än att bara parkera bilen i ett p-hus på traditionellt sätt”.

Den 5 mars 2021 publicerade Skånska dagbladet  en artikel, skriven av Elisabet Sandberg, om förslag på hur Malmös parkeringshus kan byggas om till mobilitetshus. Läs artikeln här

2021-03-07

Dom i Hovrätt kontrollavgift utfärdad när bilist stod i kö för att lösa biljett, kontrollavgiften undanröjdes i hovrätten

Dagens Juridik, dagstidning om juridik på nätet som normalt har mellan 75 000 och 100 000 unika läsare i veckan, skriver om domen i en artikel den 19 februari 2021. Läs artikeln här

Aktuella remisser samt nya lagar och regler

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Totalt utfärdade P-anmärkningar 2020.

2021-01-27

Statistik från Transportstyrelsen

Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar 2020.Redovisning månad för månad. Kommun för kommun.

2021-01-26

Rapport från Boverket 2020:18

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

2020-11-09

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

DS 2020:20

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister tar emot utredning om åtgärder mot användande av bilmålvakter. 
Publicerades 2 november 2020 regeringen.se 

Pressträff (ca 30 min) från 2 nov 2020

En film om Svepark

Spela videoklipp

Sveparks medlemmar och samarbetspartner