Om oss

Svenska parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag.

Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn.

Svepark Service AB är föreningens organisation för service, utbildning m.m. Genom ett antal grundläggande utbildningar inom bl a områdena övervakning på gatu- respektive tomtmark, kundtjänst och tydlig skyltning vill föreningen bidra till att säkerställa en hög kvalitet hos medlemsföretagen.

Svepark har också ett internationellt engagemang genom sitt medlemskap i EPA, European Parking Association.

DSC043781

Vad erbjuds våra medlemmar och samarbetspartner?

DSC_2932-fairdeal-group

Utbildningar

Svepark kan erbjuda ett stort utbud av kurser inom parkering. Bland annat Grund- och Fortbildning offentligrättslig parkering, LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark.

Seminarier

Regelverk och lagar förändras, nya produkter utvecklas. Varje år arrangerar Svepark flera olika seminarier där aktuella ämnen tas upp. Några exempel är Fordonsflytt och Att renovera garage.

DSC_2822-sv-lena-moderator-publik

Hur blir man medlem?

Vill du ha tillgång till den samlade kunskap och det stora nätverk som finns inom parkering och mobilitet? Få stöd och råd när beslut ska fattas om parkeringsregler eller när man ska anlägga ny parkering och/eller bygga nya parkeringsanläggningar? Och dessutom få möjlighet att direkt påverka förändringar inom regelverket för parkering?

Bli medlem eller samarbetspartner i Svepark idag!

Kontakta Svepark på telefon 08-20 97 00 eller skicka ett mail till louise.bill@svepark.se så hjälper vi dig.