PARKERINGSNYTT

16 JUNI 2023

PARKERINGSHUS TRÄDGÅRDEN I VARBERG

Parkeringshus Trädgården i Varberg. Konstnären Ebba Chambert fick uppdraget att skapa ett konstverk och en upplevelse som kopplar till platsens ursprung samt ger besökaren en trevlig parkeringsupplevelse. Läs artikeln nedan:

14 JUNI 2023

PARKINGTREND SENASTE NUMMER

21 OKTOBER 2022

ELECTRIC VEHICLE CHARGING IN EUROPE

8 AUGUSTI 2022

ELSPARKCYKLAR FÖRBJUDS PÅ GÅNGBANOR

25 MARS 2022

PARKERINGSANMÄRKNINGAR 2021

1 JANUARI 2022

KLIMATDEKLARATION 2022

hemsida-bygghus-2-768x573

Från 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken byggnaders klimatpåverkan i samband med nybyggnation.

En klimatdeklaration måste lämnas. Klimatdeklaration omfattar en stor mängd byggnader och där ingår parkeringsanläggningar. Parkeringsbranschen kan aktivt medverka till ett hållbart samhälle genom att bygga hållbart och sträva efter så låg nivå på klimatpåverkan som möjligt.

Parkering Malmö och LKP ( Lunds kommuns parkering AB) har under 2020 och 2021 tillsammans med en rad andra bedrivit ett arbete i samband med ny och tillbyggnation med att beräkna och uppnå så låg klimatpåverkan som möjligt. Deras arbete redovisades på Sveparks konferens i Helsingborg. Boverket har tagit fram en handbok för hur arbetet med klimatdeklarationer ska bedrivas.

LÄS MER HÄR:

30 JANUARI 2022

P-BRANSCHEN KRÄVER ATT PARKERINGSLAGARNA SES ÖVER

”I ett brev till regeringen listar branschorganisationen Svepark en rad brister

inom det svenska parkeringssystemet – och kräver åtgärder”.

Se SVTs intervju med Sveparks vd Lena Karlsson