BRANSCH I FÖRÄNDRING

SVEPARK KONFERENS 2023

8-10 MAJ

STOCKHOLM, NACKA

Välkommen till Sveparks konferens 2023 i Nacka.

Parkering – bransch i förändring.

I år är vi i Nacka på Elite Marina Tower Stockholm, en konferens- och hotellanläggning precis på gränsen till Stockholm. Anläggningen är inrymd i Saltsjökvarns gamla lokaler som ligger på kajen med fantastisk utsikt över inloppet till Stockholm och rakt över ser vi Kungliga Djurgården.

Vi kan i år vara stolta över att infrastrukturminister Andreas Carlson inleder vår konferens och också att kommunstyrelsens ordförande i Nacka Mats Gerdau kommer och hälsar oss välkomna.

Med årets tema är vår förhoppning att vi ska både beskriva och visa hur vår bransch har förändrats men framför allt vilka trender som just nu finns och våra utmaningar inför framtiden.

Vi presenterar nu en del av programmet och kommer att komplettera och fylla på efter hand.

Vi hoppas på många utställare som också på olika sätt beskriver hur vår bransch förändras. Även i år kommer utställare hålla seminarier för att mer koncentrerat få beskriva vad de arbetar med just nu. 

 

Måndagen inleds med årsmöte och studiebesök, som på olika sätt visar vad som är på gång och hur tanken med parkering på olika sätt förändras.

Vi ska också knyta nya kontakter som kan leda till både samarbeten eller bara nätverk och bidra till att sprida kunskap mellan olika verksamheter inom vår bransch.

På måndag kväll har vi ett välkomstarrangemang på Boule & Berså med mat och dryck och förhoppningsvis lite härliga utmaningar med boulematcher. Boule & Berså ligger ca 150 meter från Marina Tower. Tisdag kväll har vi vår stora midag på Marina Tower. 

Svepark hoppas på några spännande dagar med mycket erfarenhetsutbyte, nya kontakter och lärorika föreläsningar och seminarier.

Varmt välkomna!

UR PROGRAMMET

Måndag 8 maj 

13.30 – 14.30  Årsmöte för Sveparks medlemmar , särskild kallelse kommer till berörda

14.30 – 16.30  studiebesök

18.30 Välkomstmingel, Boule & Berså

Tisdag 9 maj 

9.00 Samling, kaffe och besök hos våra utställare

10.00 Konferensen öppnar

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, hälsar välkommen

Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, inledningstalar

Paul Myllenberg, VD LKP, styrelseledamot Svepark: Utveckling inom branschen och framtida trender 

Mia Söderberg, stadsutvecklare och hållbarhetsstrateg, Parkering Göteborg: Heden, en flyttbar parkeringsanläggning

Johan Lindsten, koncernspecialist parkering och angöring, Swedavia: Flygplatsparkering -Trender och framtid

Seminarier från utställarna

Samtal mellan olika intressenter kring Parkering i framtiden.

Under dagen serveras lunch och eftermiddagskaffe

16.45 Avslut dagen

19.30 Middag på Elite Marina Tower

Onsdag 10 maj

9.00 Start dag 3

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong: Betong – möjligheternas material

Våra medlemmar berättar om olika intressanta  projekt och nyheter

Presentation av Sveparks branschprogram

Nästa års konferens

Under förmiddagen serveras kaffe med möjlighet till besök hos utställarna

11.45 avslut och lunch

Paul är sedan 2016 VD för LKP, Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag,  Lunds kommun.

Han har en bakgrund som Klubbdirektör/VD för Helsingborgs IF, Klubbchef för Ängelholms FF och tidigare inom Flygvapnet.

Malin är VD för svensk betong och  adjungerad professor vid KTH. Malin är fd ordförande för VTI:s styrelse. Hon har bl a en bakgrund som civilingenjör väg- och vatten från KTH och forskare vid CBI Betonginstitutet där hon disputerat på en avhandling om betongbeläggningar.

  • Birgitta Neugebauer, serneke Affärsutvecklingschef Garage/Mobilitet/Media
  • Johan Olofsson, P bolaget Göteborg      Berättar om processen att auktorisera olika leverantörer av mobila betallösningar

STUDIEBESÖK

När du anmäler dig får du 4 stycken alternativ, studiebesök 1,2,3 eller 4. Turerna nedan har samma nummer som de på hemsidan.

Tur 1

En grön och blå oas ett ögonblick från Nacka stad

Nyckelviken, Kvarnholmen och Nacka Strand

I Nyckelvikens naturreservat dyker vi in i frågor som parkering i naturreservat och hur vi i Nacka behåller och utvecklar våra grönytor, som en oas mitt i staden. Ett stenkast från Nyckelviken bygger Nacka stad och vi får en överblick av några av våra främsta utvecklingsområden mitt i utvecklingen.

Tur 2

Tollare, Orminge och Telegrafberget

I Nacka stad byggs 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser fram till 2035.

På denna tur svänger vi förbi våra skärgårdsstäder, Tollare och Telegrafberget och undersöker möjligheter och utmaningar i nutid och framtid, samt besöker ett expansivt område med plats för nya bostäder och arbetsplatser.

Tur 3

Nacka, idag och imorgon!

Saltsjöbadsvägen (gamla) Saltsjöbadsleden, Fisksätra, Saltsjöbaden Värmdövägen, FUT och tunnelbanan.

Nacka är i en expansiv fas, Västra Sickla ön blir stad medan områden längre ut utvecklas smart och förbereds på sin framtid. Tunnelbanans utbyggnad erbjuder möjligheter, men också en hel del utmaningar.

Tur 4

P-hus Hagastaden

Vi besöker Stockholm parkeringsanläggning P-hus Hagastaden, norra Europa största p-hus för elbilar. Bygget av P-hus Hagastaden har pågått i åtta år och garagets 1 000 parkeringsplatser möjliggör 3 000 bostäder, som inte kunnat lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten.  

100 procent av p-platserna är utrustade med laddstationer för bilar. P-hus Hagastaden har vid sidan om laddmöjlighet på alla parkeringsplatser bilpooler och cykelparkering. Ovanpå parkeringshuset kommer det att finnas gator och den blivande Norra Stationsparken. Västra delen och mittsektionen öppnades 2022. Den östra delen öppnas om några år.