FAQ

VEM KAN BLI MEDLEM I SVEPARK?

Medlemmar kan bolag / kommun eller annan sammanslutning som aktivt bedriver verksamhet som har till syfte att skapa och  tillhandahålla parkering. Övriga som är verksamma inom parkeringsområdet kan bli samarbetsparter.

JAG ÄR FASTIGHETSÄGARE OCH HAR BEHOV AV KUNSKAPER KRING SKYLTNING OCH PARKERINGSREGLER PÅ MIN MARK?

Svepark utbildar företag inom parkeringsövervakning och skyltning både på gatumark och tomtmark. Läsa mer och boka plats på någon av våra utbildningar.

Alla företag och kommuner är välkomna att gå våra utbildningar. Som medlem i Svepark erhåller ni rabatt.