SVEPARKS KURSER

KURSER 2024

Klicka på namnet på utbildningen för mer information för respektive kurs och för anmälan

Frågor eller funderingar? Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller parkeringsengelska? Platsförlagd utbildning?

Kontakta Louise Bill – louise.bill@svepark.se