SVEPARKS KURSER

KURSER HÖST 2023

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (digitalt, praktik, fysiskt)

4 september – 29 september

Fortbildning offentligrättslig parkering

Vägmärken och skyltning offentligrättslig parkering

LKOP Grund (digitalt)

Utbildning för handläggare och chefer (4 dagar)

10-11 oktober
samt 7-8 november

LKOP - Skyltar och vägmärken (digitalt)

Fordonsflytt

LKOP - kundservice (digitalt)

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering

13 november – 8 december

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

Frågor eller funderingar? Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller parkeringsengelska? 

Kontakta Louise Bill – louise.bill@svepark.se