SVEPARKS KURSER

KURSER 2023

Fordonsflytt

             31 januari – 1 februari 2023

Fordonsflytt fördjupning

             2-3 maj 2023

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering

                               13 februari – 10 mars 2023

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering

                                 22 maj – 16 juni 2023

Utbildning för handläggare och chefer

           14-15 mars samt 18-19 april 2023

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                                       7-8 februari 2023

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                                        16-17 maj 2023

INSTÄLLD -Vägmärken & skyltar offentligrättslig parkering

                                        21-22 mars 2023

LKOP

Grundläggande kunskaper i lagen – 21 februari 2023

Skyltar och vägmärken – 16 mars 2023

Hantering av kontrollavgift – 30 mars 2023

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller parkeringsengelska? 

Kontakta Louise Bill – louise.bill@svepark.se