SVEPARKS KURSER

Fordonsflytt

4-5 oktober 2022

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

25 april-20 maj 2022

5 september – 30 september 2022

21 november – 16 september 2022

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                               10-11 maj 2022

                               20-21 sep 2022

                               6-7 december 2022

Fortbildning offentligrättslig parkering

20-21 juni 2022

Utbildning för handläggare och chefer

5-6 april samt 8-9 juni 2022

11-12 oktober samt 15-16 november

Vägmärken & skyltar offentligrättslig parkering

18-19 oktober

LKOP/ Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark

LKOP och kundservice

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller parkeringsengelska? 

Kontakta Lena karlsson – lena.karlsson@svepark.se