SVEPARKS KURSER

KURSER 2023

Fordonsflytt

             31 januari – 1 februari 2023

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering

                               13 februari – 10 mars 2023

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering

                                 22 maj – 16 juni 2023

Utbildning för handläggare och chefer

           14-15 mars samt 18-19 april 2023

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                                       7-8 februari 2023

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                                        16-17 maj 2023

Vägmärken & skyltar offentligrättslig parkering

                                        21-22 mars 2023

LKOP

Skyltar och vägmärken 

Hantering av kontrollavgift

Grundläggande kunskaper i lagen

KURSER 2022

Fordonsflytt

4-5 oktober 2022

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

21 november – 16 december 2022

Fortbildning offentligrättslig parkering
(gatumark)

                               6-7 december 2022

Fortbildning offentligrättslig parkering

Utbildning för handläggare och chefer

11-12 oktober samt 15-16 november

Vägmärken & skyltar offentligrättslig parkering

LKOP

Skyltning och vägmärken tomtmark

Hantering av bestridanden

Grundläggande kunskaper i lagen

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller parkeringsengelska? 

Kontakta Lena karlsson – lena.karlsson@svepark.se