Rapporter från arbetsgrupper

Sveparks styrelse har beslutat tillsätta arbetsgrupper inom olika områden, för att få input, idéer och engagemang i olika utvecklingsfrågor som är viktiga för parkeringsbranschen.

Nedan finns nedladdningsbara PDF-filer med sammanfattning av arbetsgruppernas arbetet.

Arbetsgrupp Digitaliseringens möjligheter

Fokusfrågor

  • Betalsystem för parkering
  • Parkeringsledningssystem
  • Parkeringsövervakning
  • Tjänster för kombinerat resande
  • CRM-system som ökar betalningsförmågan, ger påminnelser och anger lägsta pris
  • Kreditsystem som kopplar ägaransvar till betalning.

I det här dokumentet redovisar vi vår syn på ett antal digitala framtidsfrågor där Svepark skulle kunna tänkas ta ställning eller gå före.

Arbetsgrupp Parkering i våra städer​

Fokusfrågor

  • Att tänka på vid upphandling
  • Parkeringsnorm
  • Förslag på ökat nätverkande

Dokument nedan är en sammanfattning av det arbete och diskussioner som genomfördes av arbetsgruppen Parkering i våra städer, under våren 2020.