DOMAR

Här redovisas några aktuella gällande domar för parkering. Det är inte någon fullständig redovisning av aktuella domar, men vi har valt att redovisa de som är prejudicerande från högsta förvaltningsdomstolen samt från HD – Högsta Domstolen. Domar från tingsrätter finns inte med. Listan kompletteras regelbundet med nya gällande domar.

Transportstyrelsens beslut gällande Örebros reglering av gatumark

Överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om lokala trafikföreskrifter i Örebro kommun

Transportstyrelsens upphävande av LTF sk Brommadomen

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om att införa avgiftsplikt för fordon i Bromma

Dom i hovrätt

Kontrollavgift undanröjdes när bilist stod i

kö för att lösa biljett i automat

Dagens Juridik, dagstidning om juridik på nätet som normalt har mellan 75 000 och 100 000 unika läsare i veckan, skriver om domen i en artikel den 19 februari 2021. Läs artikeln här:

Moms på så kallade "Nollavtal"

Skatteverkets regler vid uthyrning av

parkeringsplatser

Här är en bifogad länk till skatteverkets regler.

Skatteverkets regler

Örebrodomen

Transportstyrelsens beslut om Örebro

Transportstyrelsen beslut rörande Örebro