Stockholm Parkering tar ansvar för laddinfrastruktur

SPlogga-till-e-post-signaturen

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 2021-01-19:

Stockholm Parkering storsatsar på att installera laddplatser

Stockholm Parkering har redan 2100 installerade laddplatser för elbilar. Inget annat bolag eller kommun i Sverige har lika många. För att möta bilisternas efterfrågan och Stockholms stads klimatmål intensifieras nu detta arbete ytterligare.

”Brist på laddplatser får inte vara ett hinder för att Stockholm stad ska klara sina klimatmål. De kommande tre åren kommer vi att utöka andelen laddplatser i de fastigheter vi själva äger från 20 procent till 50 procent”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering. Rockberger fortsätter: ”Detta motsvarar cirka 1900 nya laddplatser i det nuvarande beståndet. Till detta tillkommer laddplatser i vår nyproduktion, totalt handlar det om cirka 2700 nya laddplatser”.

För detta ändamål har en upphandling genomförts och de vinnande bolagen som ska leverera hårdvaran är:

  • Enviroways AB
  • CTEK E-Mobility AB
  • Ahsell Sverige AB

Förutom att Stockholm Parkering planerar att vid nyproduktion förse 50 procent av p-platserna med laddmöjlighet ska bolaget också göra förberedande arbeten så att resterande p-platser vid behov enkelt kan förses med laddmöjlighet.

Läs mer