Påminnelse: 2017 kom en ny vägmärkesförordning, några vägmärken är inte tillåtna att skylta med efter 31 december 2020