Utbildningar 2021

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Grundutbildning offentligrättslig parkering har från hösten 2021 ett nytt upplägg. Delar av första veckornas utbildning kommer ske digitalt från deltagarnas hemmaplan. Det innebär att vi kommer att varva teori och praktik något mer första 3 veckorna och sedan avsluta med teori en vecka i Stockholm.

Vecka 1: Måndag-onsdag teori digitalt. Torsdag-fredag praktik hemma.

Vecka 2: Måndag-tisdag praktik hemma. Onsdag-fredag teori digitalt.

Vecka 3: Måndag-fredag praktik hemma.

Vecka 4: Måndag-fredag teori i Stockholm.

Vi gör denna förändring för att vi bedömer att vi ökar möjligheterna för fler att gå utbildningen genom att endast sista veckan förläggs till Stockholm. Vi tror också att det är klokt att varva teori och praktik lite mer första tiden. Det innebär också viss minskad kostnad för utbildningen för den organisation vars deltagare behöver resa till Stockholm, endast en tur och retur resa och hälften så många hotellnätter. Läs mer

20 september – 15 oktober 2021

8 november – 3 december 2021

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

14-15 september 2021 - På plats i Stockholm

23-24 november 2021 - Digitalt

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen från 201407 ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder.

Dag 1: kl. 10.00 – 16.00 och Dag 2: kl. 08.30 – 16.00.

Läs mer

26-27 oktober 2021

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen (kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

7-8 september (vecka 1) samt 5-6 oktober (vecka 2) 2021

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Läs mer

19-20 oktober 2021

LKOP/ Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark

Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark. Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering).

 

kl. 9.30- 16.00 båda dagarna

Pris 7000 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7500 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

7-8 december 2021

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se