Utbildningar 2021

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.mhttp://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori. Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort. Läs mer

15-19 februari (vecka 1) samt 8-12 mars (vecka 2) 2021

24-28 maj (vecka 1) samt 14-18 juni (vecka 2) 2021

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

10-11 november 2020

26-27 januari 2021

4-5 maj 2021

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen (kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

23-24 februari 2021 (kurs del 1) samt 13-14 april 2021 (kurs del 2)

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Läs mer

2-3 mars 2021

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se