Alla Sveparks Utbildningar

Höstterminen 2021 och vårterminen 2022

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Grundutbildning offentligrättslig parkering har från hösten 2021 ett nytt upplägg. Delar av första veckornas utbildning kommer ske digitalt från deltagarnas hemmaplan. Det innebär att vi kommer att varva teori och praktik något mer första 3 veckorna och sedan avsluta med teori en vecka i Stockholm.

Vecka 1: Måndag-onsdag teori digitalt. Torsdag-fredag praktik hemma.

Vecka 2: Måndag-tisdag praktik hemma. Onsdag-fredag teori digitalt.

Vecka 3: Måndag-fredag praktik hemma.

Vecka 4: Måndag-fredag teori i Stockholm.

Vi gör denna förändring för att vi bedömer att vi ökar möjligheterna för fler att gå utbildningen genom att endast sista veckan förläggs till Stockholm. Vi tror också att det är klokt att varva teori och praktik lite mer första tiden. Det innebär också viss minskad kostnad för utbildningen för den organisation vars deltagare behöver resa till Stockholm, endast en tur och retur resa och hälften så många hotellnätter. Läs mer

14 februari - 11 mars 2022

25 april - 20 maj 2022

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

25-26 januari 2022 - DIGITALT

10-11 maj 2022

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen från 201407 ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Kursen är förlagd i Stockholm.

Kursen startar kl. 10.00 dag 1. Slutar 15.30 dag 2.

Läs mer

8-9 februari 2022 - DIGITALT

3-4 maj 2022

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen (kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

18-19 januari & 22-23 februari 2022

5-6 april samt 8-9 juni 2022

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Utbildningen är förlagd i Stockholm. Läs mer

LKOP/ Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark

Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark. Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Utbildningen är förlagd i Stockholm.

 

Utbildningen startar kl. 10.00 dag 1 och slutar 15.30 dag 2.

Pris 7000 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7500 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

29-30 mars 2022

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson e-post: lena.karlsson@svepark.se