Utbildningar våren 2020

Välkommen med din anmälan

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildningen kommer att genomföras till största delen digitalt enligt följande:

Vecka 1 

12-16 oktober digitalt  mån-fre kl. 09.00-16.30

Vecka2 

2 -6 november  måndag digitalt  

                          tisdag – torsdag  förlagt till Stockholm

                          fredag  digitalt

 

Kan du av olika skäl inte komma till Stockholm de  tre dagarna, kontakta Lena Karlsson, lena.karlsson@svepark.se så ska vi försöka ordna de dagarna på annat sätt mot en extra kostnad. 

För att delta i denna utbildning måste du ha tillgång till en dator och en säker och trygg internetuppkoppling , det är också bra om du har en bra arbetsplats att sitta vid då utbildningen sker hela dagarna. Självklart med pauser och raster. 

Vi önskar också få kontakt med chef / handledare för ett kortare möte före utbildningen så även arbetsgivaren är införstådd med hur upplägget på utbildningen är. 

Praktiken sker på sedvanligt sätt de två veckorna emellan kurstillfällena.

12-16 oktober (vecka 1) samt 2-6 november (vecka 2) 2020

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

10-11 november 2020

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

1-2 september (kurs del 1) samt 6-7 oktober 2020 (kurs del 2)

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Läs mer

20-21 oktober 2020

LKOP/ Vägmärkesuppsättning

LKOP och parkeringsjuridik för kundservice och annan personal som behöver kunskap i LKOP (tomtmark)

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer.  Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. Här ges grundkunskaper om de viktigaste frågorna inom parkering och uthyrning av parkerings platser. Läs mer

24-25 november 2020

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se