Utbildningar våren 2020

Välkommen med din anmälan

Information om Svepark utbildningar

Flertal kurser framflyttade. Se nya datum nedan.

Anmälan är tillfälligt stängd pga uppdatering

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

1-5 juni (vecka 1) samt 22-26 juni (vecka 2) 2020

12-16 oktober (vecka 1) samt 2-6 november (vecka 2) 2020

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

25-26 augusti 2020

10-11 november 2020

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

1-2 september (kurs del 1) samt 6-7 oktober 2020 (kurs del 2)

LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark 

Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Läs mer

9-10 juni 2020

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Läs mer

15-16 september 2020

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Läs mer

20-21 oktober 2020

Parkeringsjuridik för kundservice

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer.  Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. Här ges grundkunskaper om de viktigaste frågorna inom parkering och uthyrning av parkerings platser. Läs mer

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se