Övriga utbildningar

Här har vi samlat de utbildningar som passar både de som arbetar med parkering på gatumark och tomtmark. 

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Läs mer

22-23 oktober 2019

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

27-28 maj (kurs del 1) samt 17-18 juni (kurs del 2) 2019

26-27 november 2019 (kurs del 1) samt 14-15 januari 2020 (kurs del 2)