LKOP/ Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark

Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark genomförs varje år när vi har tillräckligt med deltagare. Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). 

Kl. 9.30- 16.00 båda dagarna

 

Pris 7000 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7500 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan

7-8 december 2021