LKOP/ Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark

Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark genomförs varje år när vi har tillräckligt med deltagare. Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Gemensam middag för alla kursdeltagare på kvällen.

Pris 6500 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7200 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan