Parkeringsjuridik för kundservice/reklamationer (tomtmark)

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer.  Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. För att kunna ha bra fokus på kundrelationen måste det också finnas goda baskunskaper om det område vi arbetar inom. Här ges grundkunskaper om de viktigaste frågorna inom parkering och uthyrning av parkerings platser.

Gemensam middag för alla kursdeltagare på kvällen.

Pris 6800 kr (ex.moms) för medlem och samarbetspartner. 7500 kr för  icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan