Webbseminarium om klimatdeklarationer 10 mars 2021

Klimatdeklarationer

Den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som innebär att alla nya byggnader måste klimatdeklareras. Svepark genomförde den 10 mars ett kostnadsfritt webbseminarium som finansieras av SBUF-projektet Klimatneutrala p-hus.

Medverkar gör:

Projekt Klimatpositiva P Hus – SBUF projekt som leds av Byggnadsfirman Otto Magnusson, Andreas Holmgren

Boverket  som ansvarar för arbetet med att införa Klimatdeklarationer, Roger Antonsson

Parkering Malmö som ingår i projektet , Maja Johansson och Annika Fredlund

LKP AB  Parkeringsbolaget i Lund, Magnus Ericson

Video från webbseminariet:

Föreläsarnas presentationer

från den 10 mars 2021

Lagen om klimatdeklarationer – hur påverkar det p-hus och mobilitetsanläggningar?

Den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som innebär att alla nya byggnader måste klimatdeklareras. Svepark bjuder in dig som är byggherre, entreprenör eller projekterande konsult till ett lunchwebinarium den 10 mars kl. 11.30-12.30 med följande innehåll:

  • Hur påverkar den nya lagen p-hus och mobilitetsanläggningar?
  • Klimatdeklaration; Vad är det?
  • Inspiration från två parkeringsbolag som redan har börjat klimatberäkna.

Lunchwebinariet var kostnadsfritt och finansieras av SBUF-projektet Klimatneutrala p-hus.


Seminariet genomfördes digitalt via verktyget Teams.  

Program

 10 mars kl. 11.30-12.30

Klimatdeklaration för P hus och Mobilitetshus

Lena Karlsson, Svepark inleder och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson informerar om projektet ”Klimatneutrala P Hus / Mobilitetshus finansierat av SBUF”

Roger Antonsson, delprojektledare Klimatdeklarationsregistret Boverket talar om klimatdeklaration vad det är och hur kommer det att fungera?

Maja Johansson, Miljö och klimatstrateg, och Annika Fernlund , chef för fastighetsutveckling ,från Parkering Malmö samt Magnus Eriksson , utvecklingschef Lunds kommuns Parkerings AB, berättar om sitt arbete med att räkna och redovisa och hur de planerar och bygger klimatneutrala P hus/ Mobilitetshus. Hur gör dem?