Grundutbildning offentligrättslig parkering

Teori  2×1 vecka utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.mhttp://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori. Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort.

Kursvecka 1
Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Mellan utbildningsveckorna genomförs praktik och lokal teori hemma, uppgifter och material fås vid första utbildningstillfället och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att kursdeltagaren får handledning under praktikveckorna hemma och att alla uppgifter hemma genomförs.

Kursvecka 2
Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Kurstider

Måndagar 10.00 – 16.30. Tisdag – torsdag 08.00 – 16.30. Fredagar 08.00 – 15.00 .

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen. Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken och den lokala teorin i kommunen där parkeringsvakten skall tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig. Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.

Förkunskaper

Svenskt körkort är önskvärt (är du redan anställd och inte har krav på körkort är du självklart välkommen). Svenskakunskaper för att kunna genomföra provet skriftligt på svenska. För dig som inte har anställning hos parkeringsföretag eller bevakningsföretag måste du också kunna dokumentera att du är ostraffad.

Pris 

19 000 kr (ex. moms) för medlemmar och samarbetspartners. 21 000 kr ( ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

 

Datum och anmälan 

15-19 februari (vecka 1) samt 8-12 mars (vecka 2) 2021

24-28 maj (vecka 1) samt 14-18 juni (vecka 2) 2021