Grundutbildning Parkeringsvakt offentligrättslig parkering

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. Klicka på grön knapp nedan för PDF.

Grundutbildning offentligrättslig parkering har från hösten 2021 ett nytt upplägg. Vi kommer att ha delar av första veckorna digitalt från deltagarnas hemmaplan. Det innebär att vi kommer att varva teori och praktik något mer första 3 veckorna och sedan avsluta med teori en vecka i Stockholm.

Vecka 1: Måndag-onsdag teori digitalt. Torsdag-fredag praktik hemma.

Vecka 2: Måndag-tisdag praktik hemma. Onsdag-fredag teori digitalt.

Vecka 3: Måndag-fredag praktik hemma.

Vecka 4: Måndag-fredag teori i Stockholm. 

Kursstart vecka 1

Måndag 10.00-16.30 övriga teoridagar 08.30-16.30

Mellan de digitala utbildningsperioderna genomförs praktik och lokal teori hemma. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att kursdeltagaren får handledning under praktiktiden hemma och att alla uppgifter hemma genomförs.

Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

 

Kurstider i Stockholm (vecka 4)

Måndagar 10.00 – 16.30. Tisdag – torsdag 08.00 – 16.30. Fredagar 08.00 – 15.00.

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen. 
Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.  

 

Förkunskaper

Svenskt körkort är önskvärt. (Är du redan anställd och inte har krav på körkort är du självklart välkommen) Svenskakunskaper för att kunna genomföra provet skriftligt på svenska. För dig som inte har anställning hos parkeringsföretag eller bevakningsföretag måste du också kunna dokumentera att du är ostraffad.

Pris 

21 000 kr (ex. moms) för medlemmar och samarbetspartners. 23 000 kr ( ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

 

Datum och anmälan 

8 november - 3 december 2021

14 februari - 11 mars 2022

25 april - 20 maj 2022