GRUNDUTBILDNING OFFENTLIGRÄTTSLIG PARKERING

Utbildningen kommer 2020 att genomföras till största delen digitalt enligt följande:

Vecka 1 

12-16 oktober digitalt  mån-fre kl. 09.00-16.30

Vecka2 

2 -6 november  måndag digitalt  

                          tisdag – torsdag  förlagt till Stockholm

                          fredag  digitalt

 

Kan du av olika skäl inte komma till Stockholm de  tre dagarna, kontakta Lena Karlsson, lena.karlsson@svepark.se så ska vi försöka ordna de dagarna på annat sätt mot en extra kostnad. 

För att delta i denna utbildning måste du ha tillgång till en dator och en säker och trygg internetuppkoppling , det är också bra om du har en bra arbetsplats att sitta vid då utbildningen sker hela dagarna. Självklart med pauser och raster. 

Vi önskar också få kontakt med chef / handledare för ett kortare möte före utbildningen så även arbetsgivaren är införstådd med hur upplägget på utbildningen är. 

Praktiken sker på sedvanligt sätt de två veckorna emellan kurstillfällena.

12-16 oktober (vecka 1) samt 2-6 november (vecka 2) 2020

GRUNDUTBILDNING OFFENTLIGRÄTTSLIG PARKERING

Utbildningen när den genomföras med två internatveckor på plats i Stockholm:

Teori  2×1 vecka utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att  En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.mhttp://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori. Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort.

Kursvecka 1
Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Mellan utbildningsveckorna genomförs praktik och lokal teori hemma, uppgifter och material fås vid första utbildningstillfället och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att kursdeltagaren får handledning under praktikveckorna hemma och att alla uppgifter hemma genomförs.

Kursvecka 2
Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Kurstider

Måndagar 10.00 – 16.30. Tisdag – torsdag 08.00 – 16.30. Fredagar 08.00 – 15.00 .

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen. Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken och den lokala teorin i kommunen där parkeringsvakten skall tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig. Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.

Förkunskaper

Svenskt körkort är önskvärt (är du redan anställd och inte har krav på körkort är du självklart välkommen). Svenskakunskaper för att kunna genomföra provet skriftligt på svenska. För dig som inte har anställning hos parkeringsföretag eller bevakningsföretag måste du också kunna dokumentera att du är ostraffad.

Middag

Gemensam middag torsdag andra kursveckan för alla kursdeltagare

För de som bor på hotell ordnas middag de andra kursdagarna.

Pris 

19 000 kr (ex. moms) för medlemmar och samarbetspartners. 21 000 kr ( ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan