Utbildning för handläggare och chefer

Grundläggande kunskaper om parkering, för handläggare och chefer inom parkeringsverksamhet 

4 dagar (2×2 dagar)

Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen ( tomtmark-LKOP).

Kursen är indelad i följande block

*övergripande om juridik-rättsväsendet och myndigheter

*offentligrättslig parkering

*civilrättslig parkering

*parkeringsreglering

*entreprenad parkeringsövervakning

*betalsystem

*fordonsflytt

Gemensam middag för alla kursdeltagare vid andra kurstillfället

För de som bor på hotell ordnas middag även vid första kurstillfället.

Pris  12 000 kr ( ex. moms) för medlem och samarbetspartner

14 000 kr (ex. moms) icke medlem

Datum och anmälan

1-2 september (kurs del 1) samt 6-7 oktober 2020 (kurs del 2)