Fortbildning offentligrättslig parkeringsövervakning 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöringåterupptas”. Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Fortbildningen är 2 dagar där vi repeterar det vi lärt oss under grundutbildningen och går igenom det vi lärt genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.  

Dag 1
Vi diskuterar verklighetsbaserade händelser samt går igenom lagstiftningen kring Olaga diskriminering och de värderingar denna lagstiftning bygger på. En repetition av konflikthantering och rutiner kring hot och våld ingår också.

Dag 2
Vi tittar vad vi kommer ihåg från vår grundutbildning, ändringar i lagar och förordningar. Vi går även igenom domar som är vägledande för vårt arbete samt går igenom mål och arbetssätt. Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den goda viljan i samspelet mellan parkören och parkeringsvakten. Det skall vara lätt att parkera och lätt att parkera rätt. Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

 

Pris 6500 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7200 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan

10-11 november 2020

26-27 januari 2021

4-5 maj 2021