Information om Sveparks kurser

Med anledning av situationen med Corona har vi beslutat att alla kurser fram tom 30 juni kommer att genomföras digitalt. Vi har under hösten skaffat oss goda kunskaper om hur vi ska genomföra digitala kurser och bedömer att det fungerar väl. Viss förändring av schema och undervisning sker för att det bättre ska passa den digitala undervisningen. Det är ett krav att deltagarna har dator och en bra uppkoppling och gärna sitter i ett rum som är någelunda ostört. Det för att ni ska tillgodogöra er kursen på bästa sätt. På de kurser där prov ingår genomförs det i samarbete med er hemorganisation.

Vi vill också passa på att påpeka vikten av att ni går de utbildningar som föreskrivs , tex fortbildning kontinuerligt. Svepark rekommenderar minst vartannat år. Just nu sker det förändringar i olika föreskrifter och lagstiftningar så det är mycket viktigt att fortbildning genomförs enligt de planer som ni  normalt har. För mer information om det digitala kursutbudet kontakta lena.karlsson@svepark.se.

Fortbildning offentligrättslig parkeringsövervakning 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. Klicka på grön knapp nedan för PDF.

Fortbildningen är 2 dagar där vi repeterar det vi lärt oss under grundutbildningen och går igenom det vi lärt genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.  

Dag 1
Vi diskuterar verklighetsbaserade händelser samt går igenom lagstiftningen kring Olaga diskriminering och de värderingar denna lagstiftning bygger på. En repetition av konflikthantering och rutiner kring hot och våld ingår också.

Dag 2
Vi tittar vad vi kommer ihåg från vår grundutbildning, ändringar i lagar och förordningar. Vi går även igenom domar som är vägledande för vårt arbete samt går igenom mål och arbetssätt. Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den goda viljan i samspelet mellan parkören och parkeringsvakten. Det skall vara lätt att parkera och lätt att parkera rätt. Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

Pris 7000 kr (ex.moms) för medlemmar och samarbetspartners. 7500 kr (ex. moms) för icke medlem eller samarbetspartner.

Datum och anmälan

14-15 september 2021 - På plats i Stockholm

23-24 november 2021 - DIGITALT