Information om Sveparks kurser

Med anledning av situationen med Corona har vi beslutat att alla kurser fram tom 15 april kommer att genomföras digitalt. Vi har under hösten skaffat oss goda kunskaper om hur vi ska genomföra digitala kurser och bedömer att det fungerar väl. Viss förändring av schema och undervisning sker för att det bättre ska passa den digitala undervisningen. Det är ett krav att deltagarna har dator och en bra uppkoppling och gärna sitter i ett rum som är någelunda ostört. Det för att ni ska tillgodogöra er kursen på bästa sätt. På de kurser där prov ingår genomförs det i samarbete med er hemorganisation.

Vi vill också passa på att påpeka vikten av att ni går de utbildningar som föreskrivs , tex fortbildning kontinuerligt. Svepark rekommenderar minst vartannat år. Just nu sker det förändringar i olika föreskrifter och lagstiftningar så det är mycket viktigt att fortbildning genomförs enligt de planer som ni  normalt har. För mer information om det digitala kursutbudet kontakta lena.karlsson@svepark.se.

Utbildningar   Anmälan med namn görs på anmälningslänk i så god tid som möjligt före utbildningen. Avbokningsregler: Anmälan är bindande och återbetalas ej. Det går bra att skicka en kollega istället. Namnändring görs till lena.karlsson@svepark.se Arrangören ansvarar inte för eventuella resekostnader eller andra kostnader som drabbar deltagaren vid avbokning. I händelse av att arrangemanget ställs in, kommer alla registrerade deltagare att få full återbetalning av deltagaravgifter samt hotell som bokats via bokningssystemet. FAKTURAADRESS anges i slutet av denna anmälan. Var noga med att ange korrekt adress och eventuella kostnadsställen. Om fel fakturaadress angetts och Svepark pga detta måste ställa ut en ny faktura debiteras en administrationskostnad om 200 kr exkl moms. Faktura skickas efter genomförd anmälan (inom två veckor). Faktura skickas per post. Vid färre än 8 deltagare, anmälda 3 veckor före utbildning genomförs inte utbildningen. Kurserna faktureras före utbildningen.  Anmälan gör på den länk ” Till Anmälan ” som finns efter varje kurs, har ni problem skicka anmälan till lena.karlsson@svepark.se Kurserna startar alltid klockan 10.00 dag 1 och slutar senast 15.30 dag 2 eller sista dagen. Kurserna genomförs av Fairdeal Group på uppdrag av Svepark och är förlagda till deras lokaler i Hammarby sjöstad, Virkesvägen 10 plan 4. Hotellet som deltagarna bor på är Park Inn i Hammarby Sjöstad, ca 10 minuters promenad till kurslokalen. Frukost serveras på hotellet och middag intas på restaurang som meddelas på kursen. Den är också förlagd till Hammarby Sjöstad inom promenadavstånd från både kurslokal och hotell. Alla priser är exklusive moms.