Coronasäker konferens 2021

Vi har haft kontakt med FHM, anläggningen samt Visita för att säkerställa att alla nu gällande restriktioner följs på vår konferens. Det betyder att vi håller avstånd samt längre mellan utställningsmontrarnas placering inne i våra lokaler – 1 kvm till varje person. Anläggningens utformning är sådan att det är luftigt, gott om plats så vi bedömer att vi klara dessa regler. Självklart följer vi också regler för antal personer som råder för konferenser och mässor.

Vi kommer också att säkerställa att fika och lunchtillfällena inte blir trängsel. Vi kommer inte att ha buffeer med mingel utan löser måltider och fika på annat sätt som säkerställer att vi följer restriktioner. Även kvällarna har vi på olika sätt säkerställt. Sen ankommer det alltid på var och en av oss att vara försiktig och iaktta avstånd och följa regler.