Tack för i år!

Årets Svepark konferens är nu avslutad

Svepark konferens 2021

22 - 24 september 2021

Föreläsare Svepark konferens 2021:

Utställare

Anmälan

Anmälan är stängd

Föreläsare

Margareta Friman

Professor i psykologi, Karlstads universitet

Margareta Friman är professor vid Karlstads universitet. Forskningen handlar om motivation till förändrade resvanor, upplevd tillgänglighet, tillfredsställelse med vardagligt resande och livstillfredsställelse. Hon har publicerat över 100 artiklar, böcker och rapporter. 2014 erhöll hon Håkan Frisinger stipendiet, som delas ut av Volvo Forsknings- och utbildningsstiftelser, för förmågan att kombinera beteendevetenskap och transportforskning för ökad kunskap om människors färdmedelsval. Mellan 2006-2017 var hon centrumledare för ett VINN Excellence Center/Samot med fokus på service-
och marknadsorienterad kollektivtrafikforskning.

Läs mer om Margareta på:

https://www.kau.se/forskare/margareta-friman

Simon Lundqvist

POWER CIRCLE, Elektrifierade transporter och framtidens laddinfrastruktur.

Jytte Guteland

EU parlamentariker

Jytte Guteland- EU parlamentariker med stort intresse, engagemang och kunskap om klimat och hållbarhetsfrågor. Jyttes uppdrag just nu i EU parlamentet är bland annat samordnare för den Socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet och skuggrapportör i förhandlingarna om EU:s utsläppsrättshandel.

Nyligen presenterades ”Fit for 55”, ett dokument kring hur vi ska nå EUs klimatmål framöver som Jytte kommer att beskriva och kommentera och lyfta vad som krävs av oss i Parkeringsbranschen och hur kan vi medverka i detta arbete.

Foto: Socialdemokraterna

Program

Onsdag 22 september

12.00 Registreringen öppnar

Studiebesök

Klimatdeklaration P-husbesök

kl.13.00 – 17.00

Bussresa till Malmö för att se en av deras anläggningar där de arbetat med klimatdeklaration. Sedan vidare till Lund där vi besöker en av deras anläggningar och hör deras erfarenheter med arbetet kring klimatdeklaration.

Oceanhamnen

kl.14.00-16.00

Presentation och promenad genom det nya området kring konferensanläggning.

P-huset Drottningen

kl.14.00-16.00

Buss från konferensanläggningen till P-huset Drottningen, en nybyggd parkeringsanläggning i ett upprustat och tillbyggt område, Drottninghög i Helsingborg.

Blinkfyrar

kl.13.00-16.30

Besök hos Blinkfyrar i Staffanstorp. De visar sin anläggning och berättar om olika lösningar för parkering och trafik.

 

Välkomstmingel

Kl.18.00-21.30

Kl. 18.00 Samling på Sea U för utdelning av biljetter. Sedan 10 minuters promenad till båten. 18.30 avgår båten från terminalen. 

Välkomstmingel med mat. Båttur mellan Helsingborg och Helsingör. 

Kl. 21.30 avslut, båten ankommer till Helsingborg. 

Torsdag 23 september

09.00 Registrering och mässan öppnar

10.00 Konferensen öppnar!  

Stefan Carlbaum Jonsson, ordförande Svepark och Lena Karlsson, vd Svepark inleder

10.05  Välkommen till Helsingborg

Christian Orsing, Ordförande i stadsbyggnadsnämnden hälsar välkommen till Helsingborg

10.25  Moderator presenteras

Louise Bill, vd  Örebro Parkering

Årets moderator är till vardags vd på Örebro Parkering.

10.30 Margareta Friman, Professor Karlstads universitetet (medverkar via länk)

”Framtidens (Hållbara) Mobilitet”

11.00 Simon Lundqvist, POWER CIRCLE

”Elektrifierade transporter och framtidens laddinfrastruktur”

11.20 Andreas Holmgren, Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson samt Ordförande för LFM 30-Lokal Färdplan Malmö 2030

”Hållbart byggande”

 

11.35 Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare Parkering Malmö

”Bygga i trä”

 

11.50 Katarina Björnsdotter, Sydsvenska handelskammaren

”Den Hållbara resan i Öresundsregionen”

 

 Avrundning presentation av eftermiddagens seminarier

 

Lunch

Kl.12.00

Vi sitter i anvisade lokaler.

13.10 – 15.00 Seminarier 

Fika och besök hos utställarna

Kl.15.00

15.30   Jytte Guteland, EU parlamentariker (medverkar via länk)

” Fit For 55” EU program för att klara miljömålen framöver

16.00  Sammanfattning av dagen – Samtal

Vad behöver Parkeringsbranschen göra för att skapa den hållbara staden?

Samtalsledare Louise Bill och Lena Karlsson

Deltagare: 

  • Maria Stenström, 2030 sekretariatet 
  • Mattias Nilsson, Mobilitetsansvarig  Sankt Kors fastigheter / Dukaten Parkeringsservice
  • Magnus Jälminger, Novumfastigheter

16.30  Avslutning av dagen

 

Middag 

Samling på hotellet Kl.18.30

10 minuters promenad

Middag kl.19.00 på Restaurang Parapeten

Fredag 24 september

09.00 Emma Björkenstam, Företagsforskarskolan Future Proof Cities 

Forskarskola med ett antal högskolor, kommuner samt näringslivet. Forskarskolans syfte ,mål och effekter presenteras.

  • Parsa Mohammadjarad, doktorand Mälardalens högskola. Betallösningar och laddinfrastruktur
  • Aishwarya Raghunatha, doktorand Högskolan Gävle. Drönarflyg och luftrummet för drönare. 

Doktorandernas presentation sker via länk och på engelska

09.40 Jessica Alenius, Vice vd BIL Sweden,

”Utveckling och trender för Bilen” (medverkar via länk)

10.00 Fredrik Gustafsson och Kristin Reklev, Arvato

”Kartläggning över Nordiska konsumenters betal- och parkeringspreferenser”

Fika och besök hos utställarna

Kl.10.20

10.50 Vad gör Sveparks medlemmar?

Några medlemmar berättar om nya intressanta projekt

Deltagare: 

  • Göteborgs Stads Parkering, Jonas Eriksson ”Samarbete med Västtrafik” (medverkar via länk)
  • Parkering Malmö Maja Sölve, mobilitetsansvarig ”Hållbarhet eller laddning med balansering av elen”
  • Borås kommuns Parkerings AB Birgitta Neugebauer, vd ”Vad kan en ny varumärkesplattform innebära? ”

11.15 Karin Kasimir, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg

”Ocanhamnen”

11.30 Jenni Wehrmann, Helsingborgshem

 ”Drottninghög – parkeringsfrågan i stadsdelsutvecklingen”

11.45  Presentation av 2022 års Svepark konferens

 

11.50  Avrundning

Lunch och sedan hemfärd

Kl.12.00

Vi sitter i anvisade lokaler.

Tack för i år!

Årets Svepark konferens är nu avslutad