TVÅ VINNARE!

 

 

Göteborgs Stads Parkering AB

”Res hållbart”

För ett sikte inställt på att underlätta ett hållbart resande i ett hela-resan-perspektiv.
Pristagarens satsning på en ny digital tjänst gör det enklare att kombinera olika
färdsätt och därmed kan bilen fortsätta att vara en del av – men inte hela – resan.

EasyPark AB

”Find & Park-app”

För en tjänst med mål i sikte!

Med pristagarens tjänst guidas du enkelt till närmaste lediga parkerings-plats
vid ditt 
besöksmål, vilket ger bästa tänkbara tillgänglighet, mindre söktrafik och
följaktligen en bättre miljö.