År 2018 arrangerade Svepark sin årliga konferens i Uppsala den 21-23 maj

UKK , Uppsala konsert & kongress som ligger i centrala Uppsala med fin utsikt över alla historiska byggnader från vår konferensplats högst upp i byggnaden.

Temat för 2018 var: Bilen Först – för en stad där bilen tar mindre plats

Text från föregående år:

Svepark vill med årets konferens fästa uppmärksamheten på vikten av att vi planerar för bilen på ett klokt och bra sätt redan från början. Vi vet alla att antalet människor ökar i vårt land. Antalet bilar har aldrig varit större än idag. Försäljningen ökar just nu för varje månad. Bilen har stor betydelse för många i vårt land. Det betyder inte att vi ska fortsätta att använda bilen som vi tidigare gjort. Alla är överens om att vi inte kan erbjuda parkering på samma villkor som tidigare. All vår gemensamma plats i städerna behövs till mycket annat och konkurrensen är stor kring våra gemensamma ytor. Alla städer i vårt land planerar omfattande förnyelser av sina städer nya och fler bostäder, men också nya arbetsplats och handelsområden. Svepark vill på olika sätt på konferensen belysa vikten av att bilen och tillgång till parkeringsplatser redan i början finns med i planeringen. Vi ser idag stora risker för att man har en alltför optimistisk syn i planeringen på att antalet bilar ska bli färre. Det kan innebära att vi får stora problem framöver och tvingas till dyra och sämre lösningar än om vi redan från början gör kloka avvägningar. Det betyder inte att vi ska använda bilen mer !

Vi vill också belysa hur samlade och smarta parkeringslösningar kan se ut i framtiden.

Konferensen startar måndag den 21 maj med Sveparks årsmöte klockan 12.30 – 14.00. Vi fortsätter sedan med ett antal studiebesök under eftermiddagen. På kvällen samlas vi till ett välkomstmingel på Norrlands nation. Tisdag startar konferensen klockan 10.00 och på tisdag kväll har vi festmiddag som vanligt och den äger rum på UKK.

Vi hoppas att vi får möta gamla och nya deltagare och även tidigare och nytillkomna utställare som på olika sätt får belysa och samtala om vår bransch stora utmaningar. Vi vet att vi har mycket kunskap och många bra och intressanta lösningar för framtiden. Låt oss bli många som får mötas och dela våra erfarenheter och lära av varandra om vad vi behöver, vill och måste göra inför framtiden