Digital Svepark konferens 2020

Jacke Sjödins

Rimsammanfattning av
Digital Svepark konferens 

från den 8 september 2020

Hållbarhet

Mobilitet

Digitalisering

Program

Tisdag 8 september

08.45 "Portarna öppnas”

Sveparks digitala konferens leds från en studio av Lena Karlsson, vd Svepark. Årets tema är: Hållbarhet, mobilitet och digitalisering.

Med i studion hela dagen för att sammanfatta och ge oss både inspiration och skratt är JACKE SJÖDIN!

(se presentation längst ner i programmet)
Lena Karlsson, vd Svepark Foto: Sofi Lind
Jacke Sjödin Foto: Lia Jacobi

09.00 Start av konferensen och presentation av dagen

09.20 Ingela Lindh, ordförande Svensk Byggtjänst

”Hållbart byggande numera en självklarhet !?”

Ingela Lindh är utbildad arkitekt med en lång bakgrund inom Stockholms stad. Där har hon huvudsakligen arbetat med fastighets- och planeringsfrågor bl a som stadsbyggnadsdirektör och VD för bostadsbolaget Stockholmshem.  Efter att hon lämnade staden 2018 efter en period som stadsdirektör arbetar hon numera som rådgivare och har en rad styrelseuppdrag. 


Ingela Lindh Foto Peter Knutsson

09.40 Andreas Holmgren, Hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson

”Klimatpositiva P-hus” 

 

Klimatpositiva P-hus – status i ett pågående SBUF- projekt, i branschsamverkan. Presentation av utredning Klimatkompenserat byggande av P-Hus . 

 

10.00 Anders Lewald, Energimyndigheten

”Laddinfrastruktur – utveckling av elbilsflottan, regelverk, bidrag, satsningar och mycket mer”

 

10.20 Sammanfattning och slutsatser

10.30- 11.00 Fika med besök hos utställare

11.00- 11.30 Sessions/seminarier

Mobilitet i Transformation- friktionsfria betallösningar för framtiden

Peter Wilmenius och Fredrik Gustafsson, Arvato Finance AB

Klimatsmarta P-Hus

Fördjupning av föreläsningen som hölls kl. 09.40
FOJAB och Parkering Malmö medverkar och redovisar sitt arbete inom projektet Klimatsmarta P- Hus.
Andreas Holmgren, Otto Magnusson Bygg

Hur samordnar och använder vi data?

Jonas Hansson, Parkeringsbolaget i Göteborg

Parkeringsvaktens arbete hur har det utvecklats under 40 år?

Lotta Salomonsson, Fairdeal Group

11.30- 12.00 Sessions/seminarier

Öppna Gränssnitt – Dukaten parkering ger alla mobila betallösningar möjligheter att finnas hos dem. Hur gör de?

Matts Skeppstedt, affärsutvecklare Dukaten Parkering och ledamot i Sveparks styrelse

Easy Park

Parking Dashboard
Tor Hillström, Easy Park

MAPEI

Renovering och byggnation av parkeringshus
Anders Kolmodin, försäljningschef Betongrenovering och industrigolv

Digitalisering - Presentation av Sveparks arbetsgrupps rapport

Paul Myllenberg, VD LKPAB Lund och ledamot i Sveparks styrelse

Nyheter inom parkeringsövervakningen

Uppdatering av regler, nya förordningar mm
Lotta Salomonsson, Fairdeal Group

12.00 -13.00 Lunch med besök hos utställare

13.00 Återsamling gemensamt program startar

13.10 Sandra Viktor, Linköpings kommun

” Nu Zappar vi oss till en smidigare vardag och smartare stad”

MAAS – Mobility As A Service – project i Linköping där Dukaten Parkering är en viktig och stor part.

 

13.30 Jan Ingemar Markendahl, KTH

”City as a Platform – ett ramverk för återanvändning av data, datamodeller och datadrivna tjänster”

City as a Platform (CaaP) är ett Vinnovafinansierat projekt med deltagande från 18 svenska städer. 

CaaP syftar till att göra det möjligt för svenska städer att utveckla och vidmakthålla ett gemensamt ramverk för en dataplattform 
inklusive datamodeller och API: er som enkelt skall kunna återanvändas och  överföras inom och mellan städer.

Presentationen innehåller två huvuddelar:


  1. Allmänt om projektets syfte samt resultat och utmaningar som identifierats efter 1,5 års arbete.
    Resultat innefattar förslag till datamodeller, informationsflöden samt koppling till pågående initiativ om referensarkitektur.  
  2. Exempel på tillämpning av ramverk på parkeringstjänster samt några andra kommunala tjänster baserade på delade data.   
Jan Markendahl

Jan Markendahl är docent i kommunikationssystem och har tjänst som universitetslektor på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Efter 25 år i industrin och olika konsultföretag började Jan forska på KTH 2003 och tog 2011 en doktorsexamen inom det tvärvetenskapliga ämnet tele-ekonomi.

Jan har forskat på mobila nät och tjänster, 4G, 5G, IoT, affärsmodeller och telekom-reglering (och samspelet däremellan) i drygt 15 år.

Inom områdena IoT, smarta städer, smart energi och smarta hem är han medförfattare till mer än 20 forskningspublikationer.

13.50 Sara Sköld, IVL Svenska Miljöinstitutet

Styrmedel för parkering

Exempel från nystartade projektet KomPark – Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer.

14.20- 15.00 Fika och besök i utställningen

15.00 Sammanfattning av dagen

Sveparks arbete i höst och kommande program​

Presentation av nästa års konferens

15.15 Avslutning

15.30 Portarna stänger

Jacke Sjödin foto Martin Kelam

Om Jacke Sjödin:

Diversearbetare i underhållningsbranschen, shower i olika konstellationer, kåsör, manusförfattare och rimsammanfattare – en nisch som han troligen är ensam om i Sverige. Han jobbar som rimmande moderator eller som sidekick åt en annan moderator och sammanfattar föredragen – på rim. Jacke skriver på sin hemsida att ”det är sjukt stressigt, men det har alltid fungerat – hittills”. Skatteverket, Grisbönder på Öland, ministrar och idrottsstjärnor många är det som har fått glädjen att se och höra honom rimsammanfatta deras framföranden.

Våren 2020 gick från att vara fullbokad, med bland annat föreställningen om Hasse & Tage, till en tom kalender. Jacke satsade då på att skapa musikvideor – Succé är bara förnamnet! Flera av Jackes coronarelaterade musikvideos har fått över 300 000 visningar.

Läs mer om Jacke Sjödin på jackesjodin.se där hittar du även en sammanställning av alla musikvideor.