ANMÄLAN parkeringsvakten 60 år KLAR

 

Program

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09.30 Kaffe
10.00 Seminariet öppnas av Sveparks VD Lena Karlsson
10.10 Anna Bergfors Fall möter Karin Hebel , enhetschef Juridik och
Parkering Tillståndsavdelningen på Trafikkontoret i Stockholm Stad
och samtalar om hur arbetet som Parkeringsvakt och hur parkerings-
övervakningen har utvecklats med anledningen av att Parkeringsvakten
fyller 60 år.
10.30 Parkeringsvaktens arbetsmiljö och arbetssituation
12.00 Lunch med möjligheter att samtala med Hojab och GoldPen
13.00 Hur kan arbetet med processen kring fordonsflytt förenklas.
Mikael Kraus, biträdande enhetschef Trafikövervakningen
Sigtuna kommun berättar om deras system där arbetet kan börja
direkt ute ”på gatan” med hjälpt av ett samlat dokument.
13.30 Parkeringsövervakning genom scanning av registreringsskyltar. Utvecklingen
med att scanna registreringsskyltar pågår nu inom en rad olika områden.
Cristian Rask, teknikansvarig Uppsala Parkering AB, berättar om deras arbete.
Lena Karlsson berättar om besök i Amsterdam och deras arbete med scanningbilar
14.15 Kaffe med möjligheter till erfarenhetsutbyte och prata med
våra närvarande partners Hojab och GoldPen.
15.00 Nationellt register för handikapptillstånd
Lena Karlsson rapporterar från Näringsdepartementets arbete med nationellt register
15.15 Kommande utbildningar för parkeringsvakter
15.30 Anna Bergfors Fall samtalar med Britta Appelgren, nyutbildad parkeringsvakt
Borås Kommuns Parkerings AB, om vad de tror om framtiden för parkeringsvakter
15.45 Summering och avslutning

Klicka på ANMÄLAN så kommer du vidare till anmälningsformuläret.