Sveparks webbseminarium 14 maj

Torsdag 14 maj
Fortbildning webbseminarium/workshop på webben för trafikingenjörer, handläggare och chefer

Fortbildning seminarium/workshop på webben för trafikingenjörer, handläggare och chefer inom offentligrättslig parkering. Sammanfattning av uppdatering kring lagstiftning och domar under 2015–2020. Sammanfattning av det som påverkar och alla bör ha med sig framöver kring reglering av parkering på allmän platsmark.