2020-04-20
Sveparks brev

Till Näringsminister Ibrahim Baylan

Förra veckan beslutade regeringen om att vissa utsatta branscher har möjlighet att få hyresreduktion som sedan hyresvärden kan söka bidrag för. Svepark, Branschorganisation för Parkering i Sverige, konstaterar att parkeringsbranschen inte finns med bland de så kallade utsatta branscherna. Svepark anser det självklart att parkeringsbranschen bör betraktas som en utsatt bransch, och därmed få möjlighet till nedsättning av hyror och att hyresvärden då kan få kompensation för detta.

Parkeringsverksamheten inom den så kallade civilrättsliga parkeringen (det som i dagligt tal benämns tomtmark, dvs icke kommunal allmän platsmark) är till stor del en servicefunktion till övriga utsatta branscher. Den huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla parkering vid större arrangemang och köpcenter. Många av de privata parkeringsbolagen hyr/arrenderar mark för att sedan tillhandahålla parkering som en service till besökare som ska delta i evenemang eller besöka handel/köpcenter.

Sveparks medlemmar ser nu minskade intäkter och kraftigt minskad omsättning när vi inte ska samlas i större grupper för gemensamma aktiviteter. Det är en åtgärd som vi delar för att bidra till att minska smittspridningen av Corona i samhället. Dock drabbas parkeringsbranschen, som i allra högsta grad hänger samman med handeln och andra branscher som ges möjlighet till hyressubventioner, av samma konsekvenser. Parkeringsbranschen är lika hårt drabbad av minskade intäkter som de nu utvalda branscherna.

Ett flertal av de privata parkeringsbolagen har redan nu använt sig av möjligheten att permittera och övriga insatser som regeringen tidigare fattat beslut om. Om den nuvarande situationen fortsätter finns stor risk för att många parkeringsbolag inte längre finns kvar på marknaden och det blir då stora svårigheter när samhället ska återgå till ett normalläge, efter Corona.  

Alla inser vikten av att parkering måste fungera vid arrangemang, vid köpcentrum, i centrumhandeln och vid tillfällen när människor använder bilen.  Det för att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet samt ordning och reda på våra vägar. Svepark vädjar därför till regeringen att även omfatta parkering i de branscher som ska betraktas som utsatta, och därmed få möjlighet till nedsättning av hyror och att hyresvärden då ska ha möjlighet till kompensation för detta.

Med vänliga hälsningar

Lena Karlsson

VD
Svepark – Branschorganisation för Parkering i Sverige
lena.karlsson@svepark.se