Seminarium

Hur tar vi bäst hand om våra parkeringsanläggningar - Hur mår betongen?

underhålla och bygga parkeringsanläggningar. Hur tar vi hand om det vi har, hur mår betongen? vad kan vi göra för att parkeringsanläggningarna ska vara bättre och trevligare?

Hållbarhet är också att bättre vårda det vi har.


Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Datum och tid: 25 november 10.00-15.30   


Hur mår våra parkeringsanläggningar?


Programmet:

Ytskyddsakademin, samarbetspartner till Svepark, har just nu ett kunskapslyft kring betong och beläggningar på golv.

De kommer att informera om både vad vi ska tänkta på – behöver göra – förslag på vad vi kan göra


Ur programmet:

  • Betongskador, orsak och lämpliga åtgärder
  • Brandskydd
  • Hantering och skydd mot vatten och fukt
  • Härdplasters lämpliga användningsområden och begränsningar
  • P-Bappen som underlättar produktval p-däck
  • SBUF projektet skyddsbeläggningar p-däck
  • Svåra fogar

Vidare kommer vi att presentera Sveparks arbete med olika checklistor för byggande och skötsel av anläggningar och lite annat arbete kring våra parkeringsanläggningar.


Pris

1500 kr för medlemmar/samarbetspartners

2000 för icke medlemmar/samarbetspartners

25 november 2021