Svenska Parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommunalt och privat ägda parkeringsföretag.

Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn. Medlem kan organisation som aktivt verkar för att tillhandahålla parkering bli. Samarbetspartner kan organisationer som är leverantörer av tjänster och varor eller på annat sätt arbetar inom parkeringsbranschen bli.

Svepark Service AB är föreningens organisation för service, utbildning m.m. Genom ett antal grundläggande utbildningar inom bl a områdena övervakning på gatu- respektive tomtmark, kundtjänst och tydlig skyltning vill föreningen bidra till att säkerställa en hög kvalitet hos medlemsföretagen.

Svepark har också ett internationellt engagemang genom sitt medlemskap i EPA, European Parking Association.

Har du frågor gällande Svepark eller är intresserad av medlemskap går det bra att kontakta Lena Karlsson, Svepark Service AB.