Transportstyrelsen har skickat ut en remiss angående förändringar och anpassningar i vägtrafikförordningen.
Svarstiden på remissen går ut den 7 oktober. Svepark kommer att svara på remissen. Eventuella synpunkter kan skickas till Lena.Karlsson@svepark.se eller direkt till Transportstyrelsen, se adress nedan.

Länk till remiss Transportstyrelsen (Väl inne på den länkade sidan återfinns remissmaterialet i högerkanten)

”Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter, allmänna råd om vägmärken och andra anordningar

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2013-23 i ditt svar.

Bakgrund till förslaget

Regeringen har genomfört ändringar i vägmärkesförordningen (2007:90), infört nya vägmärken och andra anordningar samt att det blir en ny struktur och namn på vissa vägmärken och andra anordningar. Detta medför att våra föreskrifter är i behov av ändring så de överensstämmer med förordningen.

Förslagets innehåll i korthet

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 9 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2013-23 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge”

Källa:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-transportstyrelsens-foreskrifter-allmanna-rad-om-vagmarken-och-andra-anordningar/