Styrelsen

Lena Karlsson 
VD

Stefan Carlbaum Jonsson
Ordförande
Gävle Parkeringsservice

Anneli Asplin
Vice ordförande
Västerås Stad

Joachim Dahlgren
Eskilstuna Kommun

Elin Pietroni
Umeå Parkering AB

Ewa Rehnström
Göteborgs Stads Parkering

Peder Ståhlberg
Aimo Park

Bengt Hersler
P Malmö

Vita Andrews
Swedavia

Matts Skeppstedt
Dukaten Parkering

Kiki Hall
Sekreterare