Styrelsen

Lena Karlsson 
VD

Stefan Carlbaum Jonsson
Ordförande
Gävle Parkeringsservice

Elin Pietroni
Vice ordförande
Umeå Parkering AB

Peder Ståhlberg
Aimo Park

Anneli Asplin
Västerås Stad

Ewa Rehnström
Göteborgs Stads Parkering

Magnus Nykvist
Växjö kommun

Christina Grothe
Stockholm Parkering

Paul Myllenberg
Lunds Kommunala Parkerings AB

Matts Skeppstedt
Dukaten Parkering

Kiki Hall
Sekreterare