Rapporter från arbetsgrupper

Sveparks styrelse har beslutat tillsätta arbetsgrupper inom olika områden, för att få input, idéer och engagemang i olika utvecklingsfrågor som är viktiga för parkeringsbranschen. 

Nedan finns nedladdningsbara PDF-filer med sammanfattning av arbetsgruppernas arbetet.

Arbetsgrupp:

Digitaliseringens möjligheter

Fokusfrågor
Betalsystem för parkering

• Parkeringsledningssystem
• Parkeringsövervakning
• Tjänster för kombinerat resande
• CRM-system som ökar betalningsförmågan, ger påminnelser och anger lägsta pris
• Kreditsystem som kopplar ägaransvar till betalning.

I det här dokumentet redovisar vi vår syn på ett antal digitala framtidsfrågor där Svepark skulle kunna tänkas ta ställning eller gå före.
Arbetsgrupp:

Parkering i våra städer​

Fokusfrågor
• Att tänka på vid upphandling

• Parkeringsnorm

• Förslag på ökat nätverkande.

Dokument nedan är en sammanfattning av det arbete och diskussioner som genomfördes av arbetsgruppen Parkering i våra städer, under våren 2020.