Svenska Parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag.

Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn.

Svepark Service AB är föreningens organisation för service, utbildning m.m. Genom ett antal grundläggande utbildningar inom bl a områdena övervakning på gatu- respektive tomtmark, kundtjänst och tydlig skyltning vill föreningen bidra till att säkerställa en hög kvalitet hos medlemsföretagen.

Svepark har också ett internationellt engagemang genom sitt medlemskap i EPA, European Parking Association.

Vad erbjuds våra medlemmar och samarbetspartner?

Utbildningar

Svepark kan erbjuda ett stort utbud av kurser inom parkering. Bland annat Grund- och Fortbildning offentligrättslig parkering, LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark.

Seminarium

Regelverk och lagar förändras, nya produkter utvecklas. Varje år arrangerar Svepark flera olika seminarium där aktuella ämnen tas upp. Några exempel är Fordonsflytt och Att renovera garage.

Årlig konferens

Parkeringsbranschen samlas vanligtvis varje år i maj. Då håller Svepark sin årliga konferens. År 2021 ses vi i Helsingborg 1-3 september.