Svepark har tagit fram en hjälpreda för att underlätta framtagandet av en parkeringspolicy. Listan innehåller exempel som är viktiga att använda på såväl gatu- som på tomtmark.

Parkeringspolicy