Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkeringsärenden.Handboken kan även vara användbar för andra som hanterar eller är intresserade av parkeringsfrågor på såväl kommunal som privat mark. Huvudsakligen behandlas regelverken inom följande fyra områden: Allmänt om parkeringsreglering, reserverade platser och undantag (tillstånd), övervakning av parkering, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

– See more at: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/parkeringshandbok.html#sthash.m9JRvVkE.dpuf

 

Fordonsflytt

Det här är en handbok som kan vara såväl kommunerna som polismyndigheterna och Trafikverkets regioner till hjälp vid beslut om flyttning av fordon. Den baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

Handboken gavs ut första gången 1993, och detta är den tredje reviderade upplagan. Revideringen har gjorts efter de ändringar i lagen och förordningen om flyttning av fordon som skett. Handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter t. o. m. 2006:561 (LFF) samt 2010:279 (FFF).

– See more at: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/flyttning-av-fordon-handbok-for-kommunens-handlaggare-2.html#sthash.sU6EdOtl.dpuf