Första spadtaget togs den 25 april 2018 i kvarteret Dansmästaren

Uppsala Parkerings AB, Uppsalahem AB och NCC bygger gemensamt den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. I kvarteret Dansmästaren med infart från Dag Hammarskjölds väg, vid Soldathemsvägen, byggs ett garage med 470 parkeringsplatser och 133 nya studentbostäder. I bottenplanet kommer det byggas en livsmedelsbutik. Garaget och lägenheterna beräknas vara klara 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Uppsala Parkerings AB

Som en del av Sveparks konferens ” Bilen först – för en stad där bilen tar mindre plats” kommer studiebesök anordnas den 21 maj för Sveparks medlemmar. Studiebesöket inleds med ca 30 min  på Uppsala konsert & kongress (UKK) därefter busstur till kvarteret Dansmästaren i det nya området Rosendal.