PARKERINGSNYTT

2021-09-28

Senaste nytt!

”ENDAST PARKERINGSANMÄRKNINGAR SOM BESTRIDS SKA UNDANRÖJAS”.

Nedan kan du läsa Polismyndighetens svar till Svepark på frågan:  hur ska de parkeringsanmärkningar som utfärdats under tiden det var ett fel i trafikförordningen handläggas? ​​​

”Konsekvensen av felet i trafikförordningen är att vissa parkeringsanmärkningar har saknat stöd i lag. 

De parkeringsanmärkningar som berörs gäller överträdelsepunkterna 30, 31, 34, 35 och 37. Anmärkningen ska ha utfärdats:
1. under perioden den 1 december 2020 till och med den 31 maj 2021 eller
2. efter den 31 maj 2021 om den aktuella lokala trafikföreskriften antogs under den period som trafikförordningen var felaktig. Polisens uppdrag är att fatta beslut efter ett bestridande. Det betyder att polisen endast hanterar ärenden som har bestridits och på så sätt initierats hos oss. Ett bestridande måste komma in till polisen innan sex månader passerat efter det att avgiften har betalats eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för indrivning av avgiften. Bestridandet kommer annars att avvisas (9 § lag om felparkeringsavgift). Om man bestridit en parkeringsanmärkning som omfattas av ovan, dvs. som nu visat sig vara formellt fel, och fått ett avslag kan man begära att polisen omprövar sitt beslut. Någon generell undanröjning av parkeringsanmärkning och återbetalning är således inte aktuell, utan den som fått en parkeringsanmärkning som nu visat sig vara felaktig behöver själv agera och bestrida enligt ovan”.

2021-08-12

Ny samarbetspartner till Svepark

2021-06-10

Svepark på besök

Svepark besöker Core World

Hammarby Sjöstad, Stockholm

2 juni 2021

Svepark besökte en parkeringsanläggning i Hammarby Sjöstad som är under renovering. Vår samarbetspartner Core har fått förtroendet att där lägga golvbeläggning på betongen.

Cores golvbeläggning består av mald sten och är miljövänlig. Det är fördel dels för de som arbetar med materialet men också självklart för anläggningen. Den stora fördelen är att det går snabbt. Ett av branschens problem vid beläggning av golv är att tiden för stillestånd blir lång och därmed kostsamt att ha anläggningen stängd. En olägenhet för våra kunder samt att intäktsbortfallet blir stort och därmed blir renovering en stor risk. Stilleståndstiden är mycket kort vid användandet av denna beläggning.

Det var mycket spännande och intressant att se hur enkelt det gick att lägga denna beläggning (sen förstår ju jag att det inte är så enkelt) och vi kunde också se att det började torka redan när vi var där.

2021-05-28

Rapport från Sveparks Årsmöte

Rapport från Sveparks Årsmöte 20 maj

Årsmöte genomfördes digitalt

Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt med genomgång av föregående år (verksamhetsberättelse se Pdf) och val av styrelse för kommande år.

Samma personer utgör också styrelse för Svepark Service AB Kiki Hall är sekreterare i styrelsen och adjungerad Lena Karlsson VD i Svepark Service AB deltar även i Sveparks styrelsearbete.

På årsmötet gjordes också en presentation av den statliga utredningen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling”, presentationen gjordes av Johan Edstav ordförande i utredingen samt Lena Dübeck sekreterare i utredningen.

Styrelsen tackar för förtroendet att även kommande år få leda Sveparks arbete med många nya spännande uppdrag på vår dagordning, Tveka inte att kontakta Lena Karlsson om det är några frågor eller funderingar som ni har.

Är ni inte medlem eller samarbetspartner är ni självklart välkomna att bli det.

2021-05-04

Senaste Nytt!

2021-05-03

Senaste Nytt!

2021-04-28

Ny samarbetspartner till Svepark

2021-03-08

Ny samarbetspartner till Svepark

2021-02-15

Svepark rekommenderar

Lär dig mer om:

Skatteverkets regler vid uthyrning av parkeringsplatser

MOMS på så kallade "Nollavtal"

2021-02-02

Senaste Nytt!

Mobilitetshuset Aurora i Brunnshög

LKP bjöd in till en digital invigning

Den 1 februari invigde LKP deras senaste tillskott, Aurora. En nya parkeringsanläggning i Södra Brunnshög. Under måndagen den 1 februari var det möjligt, att i eget fordon, göra en bilsafari i parkeringsanläggningen där LKPs personal fanns på plats med kaffe och delade ut LKPs alldeles egen isskrapa.
En film om Mobilitetshuset Aurora går att ladda ner via denna länk:

2021-01-27

Senaste Nytt!

2021-01-21

Pressmeddelande

Stockholm Parkering tar ansvar för laddinfrastruktur

”Brist på laddplatser får inte vara ett hinder för att Stockholm stad ska klara sina klimatmål. De kommande tre åren kommer vi att utöka andelen laddplatser i de fastigheter vi själva äger från 20 procent till 50 procent”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering. Rockberger fortsätter: ”Detta motsvarar cirka 1900 nya laddplatser i det nuvarande beståndet. Till detta tillkommer laddplatser i vår nyproduktion, totalt handlar det om cirka 2700 nya laddplatser”.

  • Enviroways AB 
  • CTEK E-Mobility AB
  • Ahsell Sverige AB

2020

2020-12-22

Påminnelse

Påminnelse: 2017 kom en ny vägmärkesförordning, några vägmärken är inte tillåtna att skylta med efter 31 december 2020

2021-01-30

Parkering i media

”P-branschen kräver att parkeringslagarna ses över”

”I ett brev till regeringen listar branschorganisationen Svepark en rad brister inom det svenska parkeringssystemet – och kräver åtgärder”.

Se SVTs intervju med Sveparks vd Lena Karlsson.