Om personuppgifter

När du skickar in ditt förslag på nominering till Sveparks årliga pris så accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter.


Sveparks årliga pris delas ut av Svepark – Svenska parkeringsföreningen – som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de personuppgifter som lämnas via Nomineringsformuläret.


Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att möjliggöra nominering till Sveparks årliga pris, i fyra kategorier. Vi kommer inte lämna ut din e-post eller personuppgifter eller använda dem i något annat ändamål än att kommunicera med dig om vi vill ha kompletterande uppgifter kring ditt nomineringsförslag.


De uppgifter du lämnar här, eller skickar in på annat sätt, lagrar vi digitalt. Efter att Sveparks årliga pris delats ut den 23 maj 2019 raderas dina personuppgifter ur systemet.


Har du ytterligare frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss via e-post lena.karlsson@svepark.se