Varför

” Parkeringsbolaget i Göteborg har under hösten genomfört en undersökning om varför man väljer bil att ta bilen och parkera i centum Hela undersökningen finns här :…”

210x210_PARKERINGSRAPPORT_170125_Mail_uppslag