VTI publikationen är nu färdig

Denna studie är resultatet av ett samarbete mellan VTI och Svenska Parkeringsföreningen (Svepark).
Syftet har varit att ta fram ny forskning och väcka frågeställningar om användarna av parkeringstjänster och parkeringspolicy som kommer Sveparks medlemmar, liksom kommuner och
forskarsamhället, till gagn.
Här kan du ladda hem hela publikationen
http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/atgarder-for-att-frigora-parkeringsplatser-for-besoksparkering-och-potentiella-konsekvenser-for-arbetspendlare-en-analys-av-parkering-som-social-praktik.pdf