” Nya rapport från VTI  framtidsscenarier för självkörande fordon på väg ”
Lär mer i rapporten www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/framtidsscenarier-for-sjalvkorande-fordon-pa-vag_1094622