Näringsdepartementet har påbörjat ett arbete med hur ett nationellt register över handikapptillstånd kan se ut. Arbetet ska syfta till att ge Transportstyrelsen i uppdrag att
Skapa ett nationellt register. Under sommaren är själva inventeringsfasen klar och då kommer Svepark att på olika sätt ingå i arbetet.