Kommunerna behöver inte ta emot kontanter för parkering i parkeringsautomater.

Nyligen kom en dom i kammarrätten som gällde en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ärendet avsåg Stockholms stads trafiknämnds beslut om ge trafikkontoret i uppdrag att avveckla betalning med mynt i parkeringsautomater. Kammarrätten gav Stockholm stad rätt i frågan om att avveckla myntbetalning.Överklagandet lämnas alltså utan bifall. Svepark tolkar det så att kommunerna kan nu avveckla myntbetalning i sina parkeringsautomater om man så önskar. Läs mer om motiveringen i domen ……

Dom i mål nr 4350-16.pdf kontantbetalning