Pressmeddelande den 27 december 2016

Ny undersökning:
Varannan svensk osäker på om parkeringsvakter får provision

Det råder missförstånd om parkeringsvakters uppdrag. 12 procent av svenskarna tror att parkeringsvakter jobbar på provision, och hela 50 procent av befolkningen är osäkra på om så är fallet. Det visar en ny undersökning som Svepark och Dukaten Parkering låtit genomföra.

– Parkeringsvakter har ingen provision. Tyvärr har många människor fördomen att parkeringsvakter försöker lappa så många som möjligt för att tjäna pengar. Men de drivs enbart av viljan att hålla trafikmiljön säker och staden tillgänglig för alla, säger Lena Karlsson, vd på Svepark, parkeringsföretagens branschorganisation.

Branschorganisationen Svepark samarbetar med Dukaten Parkering i Linköping för att öka kunskapen om parkeringsvakternas uppdrag, med syftet att förbättra attityden till yrket. Som ett led i detta arbete har en attitydundersökning bland 935 personer genomförts.

Undersökningen visar att 12 procent av de tillfrågade tror att parkeringsvakter jobbar på provision, medan 6 procent tror att det varierar. Hela 50 procent svarar att de inte vet hur det ligger till.

– Parkeringsbolagen har en hel verktygslåda av åtgärder för att fler ska parkera rätt, men kontrollavgift och parkeringsanmärkning undviker vi i det längsta. Missförstånd om parkeringsvakternas uppdrag riskerar i värsta fall att skapa konflikter, säger Lena Karlsson.

Samtliga parkeringsföretag, såväl kommunala som privata, har som uppgift att underlätta korrekt parkering och eventuell betalning för parkeringen. Målsättningen är att hålla vägar och allmänna utrymmen tillgängliga för alla, särskilt utryckningsfordon.

– Generellt trivs parkeringsvakter bra i yrket, som många av dem upplever som meningsfullt och socialt. Konflikter med bilister är ovanliga. I de fall där sådana konflikter hindrat parkeringsbolagens arbete märks direkt negativa effekter för renhållning och utryckningsfordon, säger Lena Karlsson.

Om undersökningen:
CMA Research har på uppdrag av Svepark och Dukaten ställt en rad frågor om attityder till parkeringsvakter till en riksrepresentativ webbpanel. 935 personer besvarade enkäten. Hela undersökningen hittar du längre ner på sidan.

För mer information, kontakta gärna:
Lena Karlsson, vd Svepark

070-554 69 10, lena.karlsson@svepark.se

Eva Ankarberg, marknads- och kommunikationschef, Sankt Kors Fastighets AB
070-377 82 43, eva.ankarberg@sanktkors.se

Fakta om parkeringsbestämmelser:
– Parkering på tomtmark respektive gatumark styrs av två olika lagar.

– På tomtmark får felparkerade bilar en kontrollavgift av markägaren via ett parkeringsbolag, vaktbolag eller egen organisation. Den som tycker sig ha fått en felaktig kontrollavgift anmäler det till den som utfärdat den.
– På gatumark får felparkerade bilar en parkeringsanmärkning av parkeringsvakter anställda av kommunen eller av ett parkerings- eller vaktbolag som kommunen anlitat. Även polisen kan utfärda parkeringsanmärkningar. Den som tycker sig ha fått en felaktig parkeringsanmärkning anmäler det till polisen.
 

Attityder Parkeringsvakter.pdf