Under våren träder ny förordning i kraft om högsta nivå för parkeringsanmärkning. Den höjs från 1000 kronor till 1300 kronor. Många kommuner arbetar nu med förslag om att höja sina nivåer så de anpassas till den nya möjliga högsta nivån. För er som arbetar på tomtmark glöm inte kontrollera vad som händer i de kommuner som ni bedriver verksamhet i och om kommunerna ändrar nivåer på parkeringsanmärkning. I de flesta fall följer man kommunernas nivåer men i vissa fall är det uppdragsgivaren som fastställer nivån på kontrollavgift och då ska det självklart fortsätta att gälla.