P-hus Råcksta

Trafikborgarrådet Daniel Helldén invigde (MP) P-hus Råcksta. Efter tillbyggnation rymmer p-huset även cykelplatser och laddplatser för elbilar. Totalt finns 720 parkeringsplatser varav 450 är nya. 275 platser är för infartsparkering där den som har SL-kort får infartsparkera kostnadsfritt. P-hus Råcksta är det största P-huset i Stockholm Parkerings egna fastighetsbestånd.

– 720 p-platser motsvarar sju kilometer kantstensparkerade bilar. En viktig uppgift som Stockholm Parkering har är att bygga nya parkeringsanläggningar för att frigöra gator från parkerade bilar och söktrafik. Då får vi plats med annat som uteserveringar och cykelbanor, säger Daniel Helldén

I P-huset, som har utökats med tre nya våningsplan finns nu också 28 laddplatser för elbilar och 60 cykelplatser på tvåvåningsställ.

– Nya P-hus Råcksta är även startskottet på Stockholm Parkerings nya uppdrag att i ökad omfattning ordna cykelparkering. I ett första skede kommer det att finnas 60 cykelparkeringar men om behovet finns kommer det att utökas, säger Daniel Helldén

Besöks- och infartsparkeringen öppnar den 15 april.

-Nu när P-hus Råcksta öppnar igen har vi i Stockholms stad 23 infartsparkeringar med sammanlagt 3189 p-platser. Gällande P-hus Råcksta, som har 275 p-platser att infartsparkera på, har vi ett samarbete med SL. Det innebär att alla som har ett SL-Accesskort får kostnadsfritt* en parkeringsbiljett ur automaten. Biljetten gäller till midnatt, säger Stockholm Parkerings VD Christian Rockberger.

*Accesskortet måste vara laddat med minst 30 dagars giltighet eller längre. Termins- och fritidskort för ungdomar gäller inte.