Kategori: Nybyggd parkeringsanläggning

Motivering:

”Parkeringshus i trä i allmänhet, och parkeringshuset Briggen i Gävle i synnerhet”. 

Kategori: Teknik innovation

Motivering:

”Ett nytt enklare och proffsigare system för fordonsflytt som uppdateras hela tiden, det finns äntligen konkurrens på marknaden. Tillgänglig och mycket trevlig personal”.

Motivering:

”Ett mycket bra fungerande program för fordonsflyttning, fakturering samt kontroll av skulder ang målvaktsfordon”.

Motivering:

”En applikation som förkortar handläggningstider och eliminerar felkällor när det gäller fordonsflyttning”.

Motivering:

”För att på ett mycket användarvänligt sätt utvecklat en ny App för att digitalisera administrationen kring Fordons- samt Cykelflytt.

Ett mycket smidigt och användarvänligt system som guidar dig genom varje steg i processen.
Karta – Bilder – Sökning på skulder – Signering med BankID – Kostnader summeras – Automatiska kungörelser – Anpassade brevmallar – Statistik
Systemet är flexibelt och kan anpassas till olika typer av processer och möjliggör samarbete med både Bärgare och Demonteringen”.

Motivering:

”GBO Systems har utvecklat en molnbaserad plattform för fordonsflytt, som är så användarvänlig att den närmast kan liknas vid ett självspelande piano. Enkelheten i handhavandet gör att effektiviteten ökar markant med bibehållen rättssäkerhet. Ärendehanteringen har fått en underlättad administration för alla. Stödfunktioner i processerna rullar ut allt eftersom ärendet fortskrider och allt är kartkopplat. Med GBO Systems Fordonsflytt, får vi förutsättningar att skapa ett ”Clean City”!”

Kategori: Kundnytta

Motivering:

”Med tokenisering av kortköp i våra parkeringsautomater behöver bara kunden ange sitt registreringsnummer och E-post adress för kvitto vid första köp. Nästföljande gång föreslår automaten senast använda registreringsnummer i display och kunden kan bara godkänna med grön knapp, likaså med e-post samt GDPR godkännande. Systemet är byggt att fungera i hela Sverige. En kund/parkör i t.ex Umeå kan parkera i Stockholm och slippa slå regnummer/e-post då systemen är centraliserade.
Referens: Stockholm Parkering”